Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

 

TRICO   อุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาTRICO อุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา Oil Container อุปกรณ์ที่ช่วยให้งานถ่ายเท ของเหลวเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยวัสดุที่ทำจากพลาสติกชั้นดีคุณภาพสูง จึงสามารถทนอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ -40 องศา ถึง 80 องศา นอกจากนั้นยังมีสีและขนาดให้เลือกตามชนิด และความหนืดของน้ำมัน Opto matic Contant level oiler กระปุกเติมน้ำมันให้ห้องเกียร์อัตโนมัติเมื่อระดับน้ำมันในห้องเกียร์  โดยทันที watch dog Desicant Breathers อุปกรณ์สำหรับติดตั้งด้านช่องระบายของห้องเกียร์ สำหรับดูดความชื้นที่มีในอากาศ และยังช่วยกรองฝุ่นผงก่อนที่จะเข้ามาภายในห้องเกียร์เป็นการป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับห้องเกียร์TRICO Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdfSpectrum Oil Containers อุปกรณ์ที่ช่วยให้งานถ่ายเทของเหลว เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ด้วยวัสดุที่ทำจากพลาสติกชั้นดีคุณภาพสูง จึงสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40๐C จนถึง 80๐C นอกจากนี้ ยังมีสี และขนาดให้เลือกตามชนิด และความหนืดของน้ำมัน.

Spectrum Oil Containers Specification Sheet  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdfOPTO MATIC Constant Level Oiler กระปุกเติมน้ำมันในห้องเกียร์แบบอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำมันในห้องเกียร์ลดลง กระปุกจะเติมน้ำมันเข้าไปในห้องเกียร์ทันที.

Opto-Matic Constant Level oiler Specification Sheet  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdfWatchdog Desiccant Breathers อุปกรณ์สำหรับติดตั้งด้านช่องระบายห้องเกียร์สำหรับดูดความชื้นที่มีใน อากาศและยังช่วยกรองฝุ่นผงก่อนที่จะเข้ามาภายในห้องเกียร์เป็นการป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับห้องเกียร์.

Watchdog Desiccant Breathers  Specification Sheet  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
www.tricocorp.com