Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

 

BEKA  ผู้ให้บริการระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติBEKA   เบก้าได้พัฒนา ,ผลิตและติดตั้งระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์ สำหรับหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม หล่อลื่นยานพาหนะ และระบบ หล่อลื่นแบบพิเศษ เบก้ามีประสบกาณ์ในการหล่อลื่น มีมากกว่า 80ปี ในการผลิตและจำหน่ายปั๊มจารบี ,ปั๊มน้ำมัน และเบก้าได้คำนึง ถึงการนำเสนอโซลูชั่นการหล่อลื่นที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าBeka Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.bekaworld.com