Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

 

RAASM  อุปกรณ์งานดูดถ่ายของเหลวประเภทน้ำมันหล่อลื่น,จารบีRAASM  อุปกรณ์สำหรับงานดูดถ่ายของเหลวประเภท Oil ,Grease , Diesel Oil ,Chemical fluid ,ด้วยประสบการณ์ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมแห่งสินค้าคุณภาพ RAASM ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้คิดค้นอุปกรณ์ สำหรับงานดูดถ่ายของเหลวขึ้นมา เช่น ปั๊มดูดถ่ายน้ำมัน-จารบี ด้วยระบบลม ,มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำมัน-จารบี แบบดิจิตอล , ล้อม้วนเก็บสายสำหรับ น้ำมัน ,จารบี ,น้ำ และลมRaasm Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.raasm.com