Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

BLAZECUT  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรและห้องเครื่องยนต์BLAZECUT ระบบดับเพลิงของเครื่องจักร ,ห้องเครื่องยนต์ มีทั้ง แบบอัตโนมัติ และแบบ Manual ที่สั่งให้ทำงานได้โดยตรง มีราย ละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.แบบอัตโนมัติ

  • Loss of Pressure ระบบจะทำงานเมื่อตรวจจับเปลวเพลิงและระบบ สูญเสียแรงดันของN2ที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์ ทำให้วาล์วที่ถังเปิด ให้สาร ดับเพลิงออกมา
  • Rise of Pressure ระบบจะทำงานเมื่อตรวจจับเปลวเพลิงแล้วสร้าง แรงดันของแก๊สไปเปิดวาล์วเพื่อจ่ายสารดับเพลิง
  • Lose of Pressure + Fire Wire Sensor ระบบจะทำงานเมื่อFire Wire เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวเพลิงส่งสัญญาณไปยัง คอนโทลเลอร์ ๆ จะไปสั่งให้วาล์วที่ถังเปิดให้สารดับเพลิงออกมา

2.แบบMANUAL ใช้ชุด Manual Actuator สั่งการให้ระบบทำงานได้ ด้วยมือ กรณีที่พบเห็นเพลิงไหม้ เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลาม

เหมาะสำหรับติดตั้ง ในพื้นที่ป้องกันเพลิงไหม้ เช่น เครื่องจักรที่มี มูลค่าสูง เช่น ห้องเครื่องยนต์ ,เครื่อง CNC ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้ง กับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันได้เลย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ และManual และสามารถแจ้งเหตุได้(Option) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น CE, UL, FM ฯลฯBlazecut Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.blazecut.com