Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

ARTICLES

 

การหล่อลื่น Principle of lubrication


การหล่อลื่น ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งหากเราพยายามเลื่อนผิวโลหะผ่านอีกผิวหนึ่ง จะมีความรู้สึกว่าเกิดแรงต้านการเคลื่อนที่นี้เรียกว่า "แรงเสียดทาน" แรงเสียดทานที่เกิดจะทำให้เกิดความร้อน และ ความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัว.......... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

การหล่อลื่น ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งหากเราพยายามเลื่อนผิวโลหะผ่านอีกผิวหนึ่ง จะมีความรู้สึกว่าเกิดแรงต้านการเคลื่อนที่นี้เรียกว่า "แรงเสียดทาน" แรงเสียดทานที่เกิดจะทำให้เกิดความร้อน และ ความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัว.......... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ประเภทของระบบหล่อลื่น

  • ระบบหล่อลื่นแบบ Series Progressive System
  • ระบบหล่อลื่นแบบ Injector system
  • ระบบหล่อลื่นแบบ Dual line system
  • ระบบหล่อลื่นแบบ Oil mist system
  • ระบบหล่อลื่นแบบฉีดพ่น Spray lubrication system
  • ระบบหล่อลื่นโซ่และสายพานลำเลียง Chain & Conveyor lubrication system