การหล่อลื่น Principle of lubrication
 การหล่อลื่น Principle of lubrication
การหล่อลื่น ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย
พื้นฐานการหล่อลื่น
 พื้นฐานการหล่อลื่น
ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย
ลักษณะฟิล์มหล่อลื่น
 ลักษณะฟิล์มหล่อลื่น
ฟิล์มหล่อลื่นแบ่งได้ 3 แบบ คือ - Full Film - Elastohydrodynamic - Boundary Film
ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง (Centralized Lubrication Systems)
 ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง (Centralized Lubrication Systems)
การหล่อลื่นแบบนี้มีข้อดีกว่าการหล่อลื่นแบบอื่นอยู่ 2 ประการ
ประเภทของระบบหล่อลื่น
 ประเภทของระบบหล่อลื่น
ระบบหล่อลื่นแบบ Series Progressive System
  ระบบหล่อลื่นแบบ Injector system
  ระบบหล่อลื่นแบบ Dual line system 
  ระบบหล่อลื่นแบบ Oil mist system
  ระบบหล่อลื่นแบบฉีดพ่น Spray lubrication system
  ระบบหล่อลื่นโซ่และสายพานลำเลียง Chain & Conveyor lubrication system
Prev - 1 - Next
 
counter