การหล่อลื่น Principle of lubrication

การหล่อลื่น ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งหากเราพยายามเลื่อนผิวโลหะผ่านอีกผิวหนึ่ง จะมีความรู้สึกว่าเกิดแรงต้านการเคลื่อนที่นี้เรียกว่า "แรงเสียดทาน" แรงเสียดทานที่เกิดจะทำให้เกิดความร้อน และ ความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัว.......... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง เป็นระบบที่มีการทำงานคล้ายกับการหล่อลื่นที่เรารู้จัก นั่นก็คือการอัดจารบี , การหยดน้ำมัน , การฉีดน้ำมันฯ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ค่อย ๆ จ่ายสารหล่อลื่นในปริมาณ และช่วงเวลาพอเหมาะ ฟิล์มของสารหล่อลื่นที่เกิดขึ้นโดยระบบหล่อลื่น แบบนี้จะทำให้สารหล่อลื่นมีคุณภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา ,ไม่ได้ใช้คนในการทำงาน , ไม่ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการหล่อลื่นเครื่องจักร โดยเราสามารถให้ระบบนี้ทำงานต่อไปได้............... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

ประเภทของระบบหล่อลื่น

  ระบบหล่อลื่นแบบ Series Progressive System

  ระบบหล่อลื่นแบบ Injector system

  ระบบหล่อลื่นแบบ Dual line system 

  ระบบหล่อลื่นแบบ Oil mist system

  ระบบหล่อลื่นแบบฉีดพ่น Spray lubrication system

  ระบบหล่อลื่นโซ่และสายพานลำเลียง Chain & Conveyor lubrication system

 
counter