ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา  

             บริษัท เซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าอุปกรณ์ด้านการหล่อลื่น เช่น ปั๊มสูบน้ำมัน , ปั๊มสูบจาระบี , ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง (Centralize Lubrication System) หรือที่เรียกว่า ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ(Automatic lubrication)และออโต้ลูบ(Auto Lube) จากนั้นได้พัฒนาและมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าที่มีความทันสมัย และพร้อมบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม.

ดาวน์โหลด Brochure บริษัทฯ 
ชมผลงานที่ผ่านมาของ บริษัทฯ

   

 
counter