Address

80/364 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Call Us

02-516 3821 – 4

PRODUCTS

 

WIGGINS  ระบบเติมเชื้อเพลิงความเร็วสูงWIGGINS  ระบบเติมเชื้อเพลิงความเร็วสูง ในงานเหมืองแร่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการผลิตมีดังนี้ สินแร่, เครื่องจักรกลหนัก, เครื่องจักรในสายการผลิต ฯ เครื่องจักรกลหนักจึงไม่แตกต่างอะไรกับรถในสนามแข่ง ที่ต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาในการส่งแร่ให้กับสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง การจอดเพื่อเติมน้ำมันแต่ละครั้งหากใช้ระบบเติมน้ำมันอัตราการจ่ายต่ำคงเสียเวลามาก. ปัจจุบันระบบเติมน้ำมันความเร็วสูงเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เนื่องจาก ช่วยลดเวลาในการเติมน้ำมันได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิต และความรวดเร็วในการทำงานWIGGINS Product Catalog  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก pdf

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.fastfueling.com